Witamy na naszej stronie!

Zapraszamy osoby pełnoletnie (górna granica wieku nie istnieje) których problemy osobiste, rodzinne, zawodowe wiążą się w jakikolwiek sposób z:

  • alkoholem
  • innymi środkami psychoaktywnymi (poza opiatami)

Przyjmujemy osoby, które stwierdzają u siebie , że środki psychoaktywne (m.in. alkohol, dopalacze, narkotyki) bądź zachowania nałogowe mogą być jedną z przyczyn kłopotów i chcą sobie z tym poradzić.

Przyjmujemy członków ich rodzin: rodziców, małżonków, pełnoletnie córki i synów oraz partnerki/partnerów, którzy uważają, że picie alkoholu, zażywanie środków psychoaktywnych lub inne zachowania nałogowe ich bliskich stwarzają problemy w ich życiu.

Mamy dla Państwa ofertę diagnozy i przede wszystkim pomocy psychologicznej, abyście mogli poradzić sobie i żyć odtąd lżej.

Pracownicy zespołu stale podnosz± swoje kwalifikacje zawodowe.

Sposób wykonywania naszej pracy jest zgodny ze standardami europejskimi.


Usługi terapeutyczne finansowane są przez dwóch płatników: Narodowy Fundusz Zdrowia i Miasto st. Warszawa.

Podstawowy program terapii uzależnienia i współuzależnienia finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia natomiast Miasto st. Warszawa finansuje ponadpodstawowe programy psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA w ramach programu "Program zdrowotny obejmujący ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzaleznione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoolików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od yżywania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia sybstytucyjnego"