Witamy na naszej stronie!

Zapraszamy osoby pełnoletnie (górna granica wieku nie istnieje) których problemy osobiste, rodzinne, zawodowe wiążą się w jakikolwiek sposób z:

  • alkoholem
  • innymi środkami psychoaktywnymi (poza opiatami)

Przyjmujemy osoby, które stwierdzają u siebie , że środki psychoaktywne (m.in. alkohol, dopalacze, narkotyki) bądź zachowania nałogowe mogą być jedną z przyczyn kłopotów i chcą sobie z tym poradzić.

Przyjmujemy członków ich rodzin: rodziców, małżonków, pełnoletnie córki i synów oraz partnerki/partnerów, którzy uważają, że picie alkoholu, zażywanie środków psychoaktywnych lub inne zachowania nałogowe ich bliskich stwarzają problemy w ich życiu.

Mamy dla Państwa ofertę diagnozy i przede wszystkim pomocy psychologicznej, abyście mogli poradzić sobie i żyć odtąd lżej.

Pracownicy zespołu stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.


Usługi terapeutyczne finansowane są przez dwóch płatników: Narodowy Fundusz Zdrowia i Miasto st. Warszawa.

Podstawowe programy terapii dla osób uzależnionych i ich bliskich finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia

Usługi terapeutyczne w ramach ponadpodstawowych programów terapeutycznych w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu finansowane są przez Miasto st. Warszawa.

Miasto st. Warszawa w 2015 r finansuje ponadpodstawowe programy psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA w ramach programu:

"Program zdrowotny obejmujący ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego"

W RAMACH UMOWY NA 2015 ROK Z MIASTEM ST. WARSZAWĄ PORADNIA REALIZUJE:

Program dla osób współuzależnionych:

sesje psychoterapii indywidualnej

Program dla osób uzależnionych:

sesje psychoterapii indywidualnej

sesje psychoterapii grupowej:

- grupa wzmacniania umiejętności służących zdrowieniu - odbywa się przez 5 miesięcy 1 raz w tygodniu i trwa 2 godziny

- grupy rozwoju osobistego dla uzależnionych odbywają się przez 8 miesięcy 1 raz w tygodniu i trwają 2 godziny (jednocześnie realizowane są zajęcia w dwóch grupach).

Program dla DDA:

sesje psychoterapii indywidualnej

sesje psychoterapii grupowej - sesje grupowe przeznaczone są dla osób, które w swoim dorosłym życiu doświadczają negatywnych konsekwencji wynikających z dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Grupa odbywa się przez 10 miesięcy 1 raz w tygodniu i trwa 3 godziny.